Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

zamówienie na:

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w aparaturę do pomiaru czystości powietrza dla Straży Miejskiej we Włocławku.

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
nr sprawy: St. M. 23.2.2018
wartość: Powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Udzielono zamówienia