Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

zamówienie na:

Rozbudowa infrastruktury monitoringu miejskiego

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: St.M.23.01.2019
wartość: Powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 Euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  11:30
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. Udzielono zamówienia