Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 dla Straży Miejskiej we Włocławku.

W załączniku poniżej umieszczono Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 dla Straży Miejskiej we Włocławku, sporządzony zgodnie z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. [...]

metryczka