Akty prawne regulujące status prawny Straży Miejskiej we Włocławku:


 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 2. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r.
  w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia  2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i amunicji przez straże gminne (miejskie)
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i ewidencjonowania środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia  oraz wyników działań straży
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

Dokumenty prawne do pobrania:

Regulamin organizacyjny Straży Miejskiej we Włocławku (Uchwała nr 21/XXIX/2001 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2001 r.). (1574kB) pdf

Statut Straży Miejskiej we Włocławku (Uchwała nr 39/VIII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2007 r.). (1072kB) pdf

Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku (Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r.). (700kB) pdf

Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku (Uchwała nr XLIV/61/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.). (669kB) pdf

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (423kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Adam Góral (20 marca 2018)
Opublikował: Adam Góral (20 marca 2018, 08:24:09)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (11 września 2018, 00:37:32)
Zmieniono: Dodano Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 5 czerwca 2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2011