Struktura wewnętrzna Straży Miejskiej

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
 
Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego oraz naczelników i kierowników komórek organizacyjnych. 
  
W skład Straży mogą wchodzić również stanowiska samodzielne, podlegające bezpośrednio Komendantowi. 
  
Komendant określa strukturę komórek organizacyjnych oraz wykaz stanowisk w poszczególnych komórkach i stanowisk samodzielnych. 

W ramach Wydziałów tworzy się zespoły strażników do wykonywania zadań o charakterze specjalistycznym.

Komendant dla realizacji określonych zadań może tworzyć, poza strukturą organizacyjną, doraźne zespoły złożone z pracowników różnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych. 


W skład Straży Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
 
  • Wydział Patrolowo — Interwencyjny;
  • Wydział Służb Dyżurnych i Prewencji;
  • Zespół Administracyjny, Kadr i Płac;
  • Zespół Finansowo – Księgowy.

Zdjęcie


Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 23 czerwca 2015 (700kB) pdf
Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 5 czerwca 2018 r. (669kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (20 listopada 2015, 06:48:51)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (14 września 2018, 21:44:15)
Zmieniono: Aktualizacja schematu organizacyjnego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6803