Struktura wewnętrzna Straży Miejskiej w latach 2015 - 2018

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji. 
 
Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych. 
  
W skład Straży mogą wchodzić również stanowiska samodzielne, podlegające bezpośrednio Komendantowi. 
  
Komendant określa strukturę komórek organizacyjnych oraz wykaz stanowisk w poszczególnych komórkach i stanowisk samodzielnych. 
  
Komendant dla realizacji określonych zadań może tworzyć, poza strukturą organizacyjną, doraźne zespoły złożone z pracowników różnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych. 


W skład Straży Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
  
  • Referat Patrolowo — Interwencyjny;
  • Referat Służb Dyżurnych i Prewencji;
  • Zespół Administracyjny, Kadr i Płac;
  • Zespół Finansowo – Księgowy.
Zdjęcie


Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 23 czerwca 2015 (700kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (10 września 2018)
Opublikował: Robert Podhorodecki (10 września 2018, 21:43:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657