Struktura organizacyjna

Struktura wewnętrzna Straży Miejskiej

Podstawową jednostką strukturalną Straży jest Komenda.       

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.
        
Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta.

Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  • Wydział I -  Patrolowo - Interwencyjny;
  • Wydział II -  Patrolowo - Interwencyjny;
  • Referat  Służb Dyżurnych  i Prewencji;
  • Zespół Administracyjno – Techniczny, Kadr i Kancelarii ;
  • Zespół  Finansowo- Księgowy;


Schemat organizacyjny
Schemat organizacyjny


Obecnie włocławska Straż Miejska jest w trakcie wdrażania nowego Regulaminu wprowadzonego uchwałą nr IX/50/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku.


Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 23 czerwca 2015 (696kB) pdf


=================

Regulamin Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 29 października 2007 roku (221kB) pdf


Wytworzył: Norbert Struciński (29 października 2007)
Opublikował: Norbert Struciński (17 grudnia 2012, 13:00:23)

Ostatnia zmiana: Norbert Struciński (7 lipca 2015, 15:51:04)
Zmieniono: Dodano informacje na temat nowego Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015, 23:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1270