Naczelnicy Wydziałów

Naczelnicy Wydziałów I i II Straży Miejskiej we Włocławku

Naczelnik Wydziału I

Marek Skibiński
tel. 54 414-40-52
tel. kom. 668 037 407

Podległe rejony miasta: Małe Południe, Duże Południe i Michelin, Kazimierza Wielkiego


Naczelnik Wydziału II


tel. 54 414-40-52
tel. kom. 668 037 415

Podległe rejony miasta: Śródmieście, Stare Miasto i Zawiśle, Zazamcze (w tym Leopoldowo)


Bezpośredni nadzór nad Naczelnikami Wydziałów I i II Straży Miejskiej we Włocławku sprawuje Zastępca KomendantaDo zadań Wydziałów I i II należy w szczególności:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  • kontrolowanie i egzekwowanie wykonania obowiązków dotyczących utrzymania czystości  i porządku oraz zimowego utrzymania ulic, chodników, placów itp. na terenie miasta;
  • wykonywanie zadań dotyczących ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  • prowadzenie działań zabezpieczających i pomocniczych przy usuwaniu awarii technicznych, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz mienia obywateli;
  • zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do czasu przybycia właściwych służb;
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc zamieszkania, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach;
  • kontrolowanie przestrzegania warunków określonych zezwoleniami na działalność w formie obiektów wielkopowierzchniowych.


Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Straży Miejskiej należy:
  • prowadzenie spraw w zakresie swojej właściwości;
  • przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie spraw przekazywanych do realizacji
  • prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z działalnością Straży w zakresie swojej właściwości;
  • przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań oraz innych materiałów na polecenie zwierzchników służbowych;
  • współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi;Wytworzył: Norbert Struciński (17 grudnia 2012)
Opublikował: Norbert Struciński (17 grudnia 2012, 12:35:58)

Ostatnia zmiana: Norbert Struciński (2 października 2015, 18:40:46)
Zmieniono: Zmiana w związku z reorganizacją

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015, 23:50:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427