Komendant Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej we Włocławku
Bogdan Mielniczek

Sekretariat:
(0-54) 414-43-22
(0-54) 414-44-23
e-mail: straz.miejska@um.wlocl.pl

Przyjęcia interesantów:
we wtorki w godzinach - od 9:00 do 16:30


Do zadań Komendanta należy w szczególności:

 • rozpatrywanie spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty i podejmowanie w tym zakresie decyzji;
 • organizowanie pracy Komendy Straży w sposób zapewniający pełną, określoną ustawą o strażach gminnych, uchwałami Rady Miasta Włocławek i innymi aktami prawnymi - realizację zadań Straży;
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Straży pracowników;
 • organizowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • opracowanie projektu planu finansowego i dysponowanie finansami Straży w granicach określonych uchwałą budżetową Rady Miasta;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowością wykonywania zadań przez pracowników Straży;
 • przedkładanie właściwym organom okresowych sprawozdań i informacji;
 
Komendant reprezentuje Straż na zewnątrz.

Komendantowi podlegają bezpośrednio:
 • Zastępca Komendanta;
 • Kierownik Zespołu Administracyjno - Technicznego, Kadr i Kancelarii;
 • Kierownik Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji;
 • Główny księgowy, który jest Kierownikiem Zespołu Finansowo –Księgowego;
 
W czasie nieobecności Komendanta, czynności należące do jego kompetencji na podstawie upoważnienia wykonuje zastępca Komendanta lub w określonym zakresie wyznaczony Naczelnik Wydziału.


Wytworzył: Norbert Struciński (6 czerwca 2007)
Opublikował: Norbert Struciński (17 grudnia 2012, 11:36:51)

Ostatnia zmiana: Piotr Siębida (7 listopada 2015, 08:14:03)
Zmieniono: Zmiana na stanowisku komendanta

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015, 23:22:49)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015, 23:48:00)
Zmieniono: Dane archiwalne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449