Dane archiwalne

Dane archiwalne

Struktura wewnętrzna Straży Miejskiej w latach 2015 - 2018

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.  Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego oraz [...]

Struktura organizacyjna

Struktura wewnętrzna Straży MiejskiejPodstawową jednostką strukturalną Straży jest Komenda.       Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii [...]

Kierownicy Referatów

Kierownicy Referatów Straży Miejskiej we WłocławkuKierownik Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji Kontakt: tel. 54 414-40-13 tel. kom.   e-mail:   Do zadań Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji należy w [...]

Naczelnicy Wydziałów

Naczelnicy Wydziałów I i II Straży Miejskiej we WłocławkuNaczelnik Wydziału IMarek Skibiński tel. 54 414-40-52tel. kom. 668 037 407Podległe rejony miasta: Małe Południe, Duże Południe i Michelin, Kazimierza WielkiegoNaczelnik Wydziału [...]

Zastępca Komendanta

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej we WłocławkuHenryk Witczaktel. 54 414-43-50e-mail:hwitczak@um.wloclawek.plDo zadań Zastępcy Komendanta należy w szczególności:Bezpośredni nadzór nad Naczelnikami Wydziałów I i II Straży Miejskiej we [...]

Komendant Straży Miejskiej

Komendant Straży Miejskiej we WłocławkuBogdan Mielniczek Sekretariat: (0-54) 414-43-22 (0-54) 414-44-23 e-mail: straz.miejska@um.wlocl.pl Przyjęcia interesantów: we wtorki w godzinach - od 9:00 do 16:30 Do zadań Komendanta [...]

metryczka