Elektroniczna Skrzynka Podawcza Straży Miejskiej we Włocławku

Zdjęcie
Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216 z póź. zm.) pragniemy poinformować, że Straż Miejska we Włocławku uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki odbiorczej Straży Miejskiej we Włocławku na platformie ePUAP:
/StrazMiejskaWloclawek/SkrytkaESP.

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem:

www.epuap.gov.pl


Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję do Straży Miejskiej we Włocławku, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie powinien przekraczać 10MB.


Ten rodzaj kontaktu należy jednak zarezerwować dla spraw nie wymagających natychmiastowej reakcji - korespondencja elektroniczna jest bowiem odbierana tylko w dniu powszednie w godzinach pracy sekretariatu. W przypadkach nie cierpiących zwłoki nadal prosimy o kontakt pod nr tel. 986.

metryczka


Wytworzył: Norbert Struciński (13 kwietnia 2015)
Opublikował: Norbert Struciński (13 kwietnia 2015, 11:32:10)

Ostatnia zmiana: Norbert Struciński (13 kwietnia 2015, 12:29:29)
Zmieniono: Edycja tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3703