Obowiązek Informacyjny z art. 13 RODO

Administrator Danych Osobowych
Straż Miejska we Włocławku
ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
 
Inspektor Danych Osobowych
Piotr Siębida tel. +48 668-037-414,
e-mail: psiebida@um.wloclawek.pl
 
Obowiązek w aspekcie zamówień publicznych
Administratorem Danych Osobowych jest Straż Miejska we Włocławku ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Siębida, tel. +48 668-037-414, e-mail: psiebida@um.wloclawek.pl
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. b RODO w celu obsługi
i realizacji zamówienia. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania zawartym w Instrukcji Archiwalnej.  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
 
Obowiązek w aspekcie przyjmowania pism, prowadzenia czynności administracyjnych
Administratorem Danych Osobowych jest
Straż Miejska we Włocławku ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Siębida, tel. +48 668-037-414, e-mail: psiebida@um.wloclawek.pl
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  RODO w celu realizacji  czynności administracyjnych i zadań ustawowych straży. Odbiorcami danych mogą być  właściwe podmioty dla załatwienia sprawy. Administrator nie przekazuje danych  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie
z okresem przechowywania zawartym w Instrukcji Archiwalnej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
 
Obowiązek w aspekcie przyjmowania zgłoszeń telefonicznych
Administratorem Danych Osobowych jest
Straż Miejska we Włocławku ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Siębida, tel. +48 668-037-414, e-mail: psiebida@um.wloclawek.pl
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  RODO w celu realizacji  zadań ustawowych straży. Odbiorcami danych mogą być  właściwe podmioty dla załatwienia sprawy. Administrator nie przekazuje danych  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania zawartym w Instrukcji Archiwalnej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do realizacji wskazanego celu.

Obowiązek Informacyjny w aspekcie osób aplikujących do pracy
Administratorem Danych Osobowych jest
Straż Miejska we Włocławku ul. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Siębida, tel. +48 668-037-414, e-mail: psiebida@um.wloclawek.pl
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1  lit. b  RODO w celu realizacji  zadań ustawowych straży związanych z zatrudnieniem.  Odbiorcami danych mogą być  właściwe podmioty ustawowe dla załatwienia sprawy. Administrator nie przekazuje danych  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, zgodnie z okresem przechowywania zawartym w instrukcji archiwalnej (max przez okres 5 lat). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

metryczka


Wytworzył: Bogdan Mielniczek (25 maja 2018)
Opublikował: Adam Góral (13 czerwca 2018, 11:56:44)

Ostatnia zmiana: Adam Góral (13 czerwca 2018, 12:14:12)
Zmieniono: Uzupełniono dane osobowe Inspektora Danych Osobowych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2588