Zadania Zespołu Profilaktyczno-Prewencyjnego

 • Kontrola ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa uczniów w obrębie szkoły oraz jej najbliższej okolicy oraz na trasie dojścia i powrotu ze szkoły
 • Reagowanie na zdarzenia o charakterze chuligańskim, kradzieże, wymuszenia, rozboje, handel środkami odurzającymi
 • Reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży – agresja, spożywanie alkoholu, palenie papierosów…
 • Kontrole placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe i tytoniowe w rejonie szkół z uwagą na naruszenia zakazu sprzedaży tych wyrobów osobom poniżej 18 roku życia
 • Bieżąca kontrola stanu oznakowania dróg w obrębie szkół oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych i skrzyżowań
 • Kontrola stanu czystości i porządku w obrębie szkół i ich najbliższej okolicy (w tym, w okresie zimowym kontrola należytego wykonania obowiązku usuwania z chodników śniegu, błota i lodu oraz nawisów lodowych z budynków mogących stanowić zagrożenie dla przechodniów)
 • Kontrole nieruchomości zlokalizowanych w rejonie szkół oraz na trasach dojść do placówek i powrotów do domu pod kątem zabezpieczenia zwierząt (np. stanu ogrodzeń – zapobieganie wybieganiu psów na ulice)
 • Reagowanie na wszelkie wykroczenia, w tym w szczególności na te wykroczenia, które mogą mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa uczniów (np. niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt – art. 77 kw)
 • Nawiązanie kontaktu z pedagogami szkół, w celu bieżącej identyfikacji zagrożeń w obrębie placówek i tras dojść do szkoły
 • Dokonywanie 2 razy do roku wspólnie z pedagogiem szkoły charakterystyki zagrożeń w obrębie placówek do wykorzystania przez patrol szkolny oraz innych strażników pracujących w rejonie.
 • Podejmowania działań profilaktycznych skierowanych do uczniów (plan działań profilaktycznych określa Kierownik Referatu Służb Dyżurnych i Prewencji)  

Skład patrolu szkolnego: 

 • mgr Aneta Kuczyńska
 • mgr Marta ŚwiątkowskaSłużbę patroli szkolnych koordynuje:
dr Piotr Siębida
Kontakt:
54  414-40-13
668-037-414
e-mail: psiebida@um.wloclawek.pl                            

metryczka


Wytworzył: Marek Skibiński (1 marca 2019)
Opublikował: Norbert Struciński (27 lutego 2015, 11:12:48)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (6 października 2019, 09:25:44)
Zmieniono: Uaktualnienie składu patrolu szkolnego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5338