Stan majatkowy jednostki

Stan majatkowy jednostki

Stan majątkowy

Majątek Straży Miejskiej we Włocławku to przede wszystkim środki trwałe, (nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem garażowo-biurowym, pojazdy służbowe, zestawy komputerowe, środki łączności) oraz wyposażenie (sprzęt biurowy, meble). [...]

metryczka