Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

Henryk Witczak

Kontakt:
tel.: +48 602 267 533
e-mail: hwitczak@um.wloclawek.pl

Zastępca Komendanta Straży jest bezpośrednim przełożonym Naczelnika Wydziału Patrolowo — Interwencyjnego

Do zadań Zastępcy Komendanta należy w szczególności:
  • koordynowanie współpracy z Policją oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego;
  • współdziałanie z Policją m.in. w zakresie dyslokacji patroli, zabezpieczenia zgromadzeń i imprez publicznych oraz postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego;
  • zapewnienie sprawnego koordynowania siłami Straży, szczególnie w przypadku realizacji zadań wymagających podjęcia współpracy pomiędzy referatami i zespołami;
  • współdziałanie w zakresie oznakowania ulic z zarządcami dróg, udział w posiedzeniach i wnioskowanie do Komisji Organizacji Ruchu o dokonanie zmian w zakresie organizacji ruchu drogowego;
  • dokonywanie analizy i oceny w zakresie prawidłowości istniejących procedur oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminacji pojawiających się niekorzystnych zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie Straży;
  • identyfikowanie ryzyka, proponowanie mechanizmów kontrolnych w celu uzyskania akceptowalnego poziomu ryzyka;
  • opracowywanie rocznych planów i kierunków działań przewidzianych dla Straży;
  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu obiegu informacji o bieżących wydarzeniach w zakresie pełnienia służby;
  • inicjowanie i kontrola wykonywania obowiązków przez strażników,
 
W czasie nieobecności Komendanta Straży, Zastępca Komendanta wykonuje czynności należące do jego kompetencji na podstawie upoważnienia.

Zastępca Komendanta oraz Naczelnicy i Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do podlegających im pracowników, kierują z ramienia Komendanta określonymi odcinkami działalności Straży i zapewniają prawidłową realizację powierzonych zadań.

metryczka


Wytworzył: Robert Podhorodecki (19 listopada 2015)
Opublikował: Robert Podhorodecki (20 listopada 2015, 00:31:10)

Ostatnia zmiana: Robert Podhorodecki (11 września 2018, 02:12:06)
Zmieniono: Aktualizacja związana z wprowadzeniem nowego Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku z dnia 5 czerwca 2018 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1740