Interwencje - Zgłoszenia


MIESZKAŃCY WŁOCŁAWKA CHCĄCY ZGŁOSIĆ INTERWENCJĘ WINNI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYŻURNYM STRAŻY MIEJSKIEJ  

tel.: +48 54 414 44 39

tel. kom.: +48 728 986 986

fax.: +48 54 414 40 10

tel. alarmowy: 986

lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej we Włocławku ul. Bojańczyka 11/13Chcąc zgłosić interwencję można również skorzystać z drogi elektronicznej wysyłając maila na adres straz.miejska@um.wlocl.pl. Ten rodzaj kontaktu należy jednak zarezerwować dla spraw nie wymagających natychmiastowej reakcji – korespondencja mailowa jest bowiem odbierana tylko w dniu powszednie w godzinach pracy sekretariatu.

W przypadkach nie cierpiących zwłoki nadal prosimy o kontakt pod nr tel.
986

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą dokonać zgłoszenia sms na nr tel. komórkowego
+48 728 986 986

Uwaga dotycząca emaili

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia), w przypadku korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, skierowanej do Straży Miejskiej we Włocławku przy pomocy poczty elektronicznej  jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska wnoszącego sprawę), jej adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa opinia, która może zostać wykorzystana jedynie w celach służbowych i nie wymaga odpowiedzi.

metryczka


Wytworzył: Norbert Struciński (17 grudnia 2012)
Opublikował: Norbert Struciński (17 grudnia 2012, 13:09:45)

Ostatnia zmiana: Adam Góral (16 kwietnia 2018, 09:27:32)
Zmieniono: Aktualizacja bazy numerów telefonicznych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5533