Kontrole

Kontrole

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział we Włocławku Jednostka kontrolowana: Straż Miejska Włocławek Zakres kontroli: Prawidłowość oraz rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek [...]

Audyt miejskiego systemu monitoringu wizyjnego we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej: Akademia Monitoringu Wizyjnego Jednostka kontrolowana: Straż Miejska Włocławek Zakres kontroli: Aspekty techniczne i organizacyjne oraz perspektywy rozwoju wraz z oceną technicznej i organizacyjnej [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Jednostka kontroli zewnętrznej:   Wojewoda Kujawsko-Pomorski za  pośrednictwem  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Jednostka kontrolowana:   Straż Miejska Włocławek Zakres kontroli: [...]

Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek

Jednostka kontroli zewnętrznej: Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta WłocławekJednostka kontrolowana: Straż Miejska WłocławekZakres kontroli: Zakresem kontroli objęto:1.    Strukturę środków prawnych [...]

Kontrola Urzędu Miasta Włocławek

Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Miasta Włocławek Jednostka kontrolowana: Straż Miejska Włocławek Zakres kontroli: Sposób kierowania jednostką przez Komendanta oraz Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej we Włocławku oraz [...]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział we Włocławku Jednostka kontrolowana: Straż Miejska Włocławek Zakres kontroli: Kontrola na wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy o kontrolę [...]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział we Włocławku Jednostka kontrolowana: Straż Miejska Włocławek Zakres kontroli: Kontrola na wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy w związku z odmową [...]

metryczka