Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 225)

Przetarg nieograniczony

Dodano plok do pobrania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Data: 2019-11-13 12:56:28
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano plik do pobrania- Informacja z otwarcia ofert oraz usunięto błędnie umieszczony wpis o udzieleniu zamówienia.


Data: 2019-11-12 12:46:38
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2019-11-12 12:22:14
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano plik do pobrania: Zmiana treści SIWZ_2


Data: 2019-11-07 08:15:51
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano plik do pobrania: Zmiana treści SIWZ


Data: 2019-11-06 09:37:59
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2019-10-29 14:24:32
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano dokument do pobrania- Lista osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru.


Data: 2019-10-23 14:36:58
Autor: Adam Góral

Zadania Zespołu Profilaktyczno-Prewencyjnego

Uaktualnienie składu patrolu szkolnego.


Data: 2019-10-06 09:25:44
Autor: Robert Podhorodecki

Redakcja Biuletynu

Aktualizacja stanowiska Administratora


Data: 2019-04-30 02:40:26
Autor: Robert Podhorodecki

Stan majątkowy

Aktualizacja opisu i wykazu pojazdów.


Data: 2019-04-30 02:16:11
Autor: Robert Podhorodecki

Data: 2019-04-24 15:10:38
Autor: Adam Góral

Data: 2019-04-24 15:10:25
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2019-04-24 14:34:36
Autor: Adam Góral

Referent w Zespole Administracyjnym, Kadr i Płac

Dodano plik do pobrania lista osób spełniających wymagania formalne, która była błędnie umieszczona w innym miejscu.


Data: 2019-04-23 12:18:50
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodanie listy osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru. Usunięto błędnie zamieszczoną listę z innego konkursu.


Data: 2019-04-23 12:14:38
Autor: Adam Góral

Referent w Zespole Administracyjnym, Kadr i Płac

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2019-04-16 11:36:18
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodanie listy osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru.


Data: 2019-04-15 09:43:36
Autor: Adam Góral

Data: 2019-04-11 10:49:30
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro

Dodano plik do pobrania ze sprostowaniem błędnie podanego wymiaru w formularzu ofertowym.


Data: 2019-04-08 11:11:47
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro

Dodano plik do pobrania z odpowiedzią na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu (1).


Data: 2019-04-05 18:38:34
Autor: Adam Góral
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 225)