Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Dodano plik do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510077100-N-2020
Data: 2020-05-06 10:44:52
Autor: Adam Góral
Dodano plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Data: 2020-04-27 08:55:37
Autor: Adam Góral
Dodano plik do pobrania- Informacja z otwarcia ofert.
Data: 2020-04-17 13:23:44
Autor: Adam Góral
Dodano instrukcję rozpakowania załącznika "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki"
Data: 2020-04-02 16:46:28
Autor: Adam Góral
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »