Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 245)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PL

Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Data: 2022-04-07 09:07:52
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PL

Dodano plik Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego oraz poprawione załączniki nr 1 i 2 jak ich wersje edytowalne.


Data: 2022-03-14 13:50:47
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PL

Dodano plik do pobrania z odpowiedzią na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu


Data: 2022-03-13 21:21:54
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PL

Dodano plik do pobrania z odpowiedzią na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu (1).


Data: 2022-03-09 14:17:35
Autor: Adam Góral

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 dla Straży Miejskiej we Włocławku.

Wycofano dokument Plan zamówień publicznych na 2022 rok do wartości nieprzekraczajacej 130 000PLN.pdf


Data: 2022-02-10 09:10:01
Autor: Adam Góral

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 dla Straży Miejskiej we Włocławku.

Poprawiono wartość kwoty (w opisie) przekroczenia ze 150 000PLN na 130 000PLN


Data: 2022-01-13 11:57:14
Autor: Adam Góral

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 dla Straży Miejskiej we Włocławku.

Poprawiono wartość kwoty (w opisie) przekroczenia ze 150 000PLN na 130 000PLN


Data: 2022-01-13 11:56:39
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2022-01-11 23:50:58
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano listę osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru.


Data: 2022-01-04 08:40:45
Autor: Adam Góral

Data: 2021-10-06 23:24:42
Autor: Adam Góral

Data: 2021-10-06 23:24:01
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2021-09-14 14:56:51
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano listę osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru.


Data: 2021-09-13 13:45:35
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Umieszczono sprostowanie dnia zatrudnienia.


Data: 2021-07-01 11:23:30
Autor: Adam Góral

Wykaz kontaktów

Uaktualniono dane osobowe Komendanta Straży Miejskiej oraz numeru telefonu.


Data: 2021-06-28 13:22:58
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PLN

Dodano Informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2021-05-18 17:10:23
Autor: Adam Góral

Kierownicy komórek organizacyjnych

Zmiana danych osobowych Naczelnika Wydziału Patrolowo — Interwencyjnego


Data: 2021-05-14 09:51:19
Autor: Adam Góral

Komendant Straży Miejskiej

Zmiana danych osobowych Komendanta Straży Miejskiej


Data: 2021-05-14 09:48:23
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PLN

Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-04-29 14:51:23
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PLN

Dodano Informację o udzieleniu zamówienia


Data: 2021-04-26 10:50:06
Autor: Adam Góral
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 245)