Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 225)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PLN

Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-02-26 13:19:22
Autor: Adam Góral

Data: 2021-02-11 18:36:00
Autor: Adam Góral

Data: 2021-02-08 12:15:58
Autor: Adam Góral

Data: 2021-01-25 16:34:59
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2021-01-12 12:45:37
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodanie listy osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru.


Data: 2021-01-04 16:07:34
Autor: Adam Góral

Data: 2020-12-16 15:57:16
Autor: Adam Góral

Data: 2020-07-20 18:10:29
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano plik do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510077100-N-2020


Data: 2020-05-06 10:44:52
Autor: Adam Góral

INFORMACJA O WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA 2019r

Poprawiono rok zestawienia w opisie.


Data: 2020-05-04 10:43:38
Autor: Adam Góral

INFORMACJA O WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA 2019r

Poprawiono etykietę z Z1 na Z2


Data: 2020-05-04 10:42:29
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.


Data: 2020-04-27 08:55:37
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano plik do pobrania- Informacja z otwarcia ofert.


Data: 2020-04-17 13:23:44
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano instrukcję rozpakowania załącznika "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki"


Data: 2020-04-02 16:46:28
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Wprowadzono korektę informacji o wyniku naboru.


Data: 2020-02-17 08:36:54
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2020-02-12 15:01:14
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodanie listy osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru.


Data: 2020-02-07 23:35:56
Autor: Adam Góral

Data: 2020-01-31 19:15:36
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Poprawiono plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510248445-N-2019


Data: 2019-11-18 21:54:46
Autor: Adam Góral

Przetarg nieograniczony

Dodano plik do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510248445-N-2019


Data: 2019-11-18 21:19:42
Autor: Adam Góral
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 225)