Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 270)

Data: 2023-06-05 19:34:55
Autor: Robert Podhorodecki

Profilaktyka szkolna

Aktualizacja łączy e-mail.


Data: 2023-06-05 16:10:30
Autor: Robert Podhorodecki

Zadania Zespołu Profilaktyczno-Prewencyjnego

Aktualizacja łącza e-mail.


Data: 2023-06-05 15:59:13
Autor: Robert Podhorodecki

Data: 2023-06-05 15:37:51
Autor: Robert Podhorodecki

Profilaktyka szkolna

Aktualizacja nr tel.


Data: 2023-06-05 15:32:58
Autor: Robert Podhorodecki

Biuro Rzeczy Znalezionych

Usunięto link do wykazu przedmiotów.


Data: 2023-06-05 15:26:46
Autor: Robert Podhorodecki

Wykaz kontaktów

Aktualizacja wykazu - uzupełniono kontakty do Naczelników Wydziałów oraz nr wew.


Data: 2023-06-05 15:22:43
Autor: Robert Podhorodecki

Profilaktyka szkolna

Uaktualnienie koordynatora oraz realizatora programów.


Data: 2023-05-29 17:09:25
Autor: Robert Podhorodecki

Zadania Zespołu Profilaktyczno-Prewencyjnego

Uaktualnienie składu patrolu szkolnego i opisu.


Data: 2023-05-29 16:33:04
Autor: Robert Podhorodecki

Wykaz kontaktów

Aktualizacja i zmiana na stanowisku Kierownika Zespołu Administracyjnego, Kadr i Płac


Data: 2023-05-29 15:32:31
Autor: Robert Podhorodecki

Kierownicy komórek organizacyjnych

Zmiana Kierownika Zespołu Administracyjnego, Kadr i Płac


Data: 2023-05-29 15:08:30
Autor: Robert Podhorodecki

Zadania Zespołu Profilaktyczno-Prewencyjnego

Uaktualnienie składu patrolu szkolnego.


Data: 2023-05-29 11:38:42
Autor: Robert Podhorodecki

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2023-04-12 14:10:28
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano listę osób spełniających wymagania formalne oraz terminy kolejnych etapów naboru.


Data: 2023-04-07 13:48:30
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PL

Dodano informację "o udzieleniu zamówienia" oraz przeniesiono ogłoszenie do zakładki rozstrzygnięte.


Data: 2023-02-07 18:53:07
Autor: Adam Góral

Regulamin udzielania zamówień publicznych od 24.02.2022r.

Poprawiono regulamin udzielania zamówień publicznych w §4 pkt 2 ppkt a i c w zakresie czasookresu umieszczenia zapytania na stronie internetowej.


Data: 2023-01-11 08:34:58
Autor: Adam Góral

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PL

Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2023-01-05 16:09:20
Autor: Adam Góral

Regulamin udzielania zamówień publicznych od 24.02.2022r.

Poprawiono regulamin udzielania zamówień publicznych w §4 pkt 2 ppkt a w zakresie czasookresu umieszczenia zapytania na stronie internetowej.


Data: 2023-01-05 13:31:09
Autor: Adam Góral

Data: 2023-01-02 18:52:51
Autor: Adam Góral

Strażnik miejski - aplikant

Dodano informację o wyniku naboru.


Data: 2022-11-03 15:16:28
Autor: Adam Góral
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 270)