Przetargi 2 unieważnione z 2018 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w aparaturę do pomiaru czystości powietrza dla Straży Miejskiej we Włocławku

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
nr sprawy: ST. M 23.1.2018
wartość: Powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
termin składania ofert: 20 lipca 2018  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)