Przetargi 2 rozstrzygnięte z 2020 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Remont elewacji, docieplenie i malowanie budynku Straży Miejskiej we Włocławku, zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Jerzego Bojańczyka, w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynków Straży Miejskiej

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: St.M.23.01.2020
wartość: Powyżej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 Euro
termin składania ofert: 17 kwietnia 2020  09:30
wynik postępowania: Postępowanie rozstrzygnięte. Udzielono zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)