Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zakup i dostawę samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej we Włocławku.

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
nr sprawy: StM.29.1.2019
wartość: Poniżej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 Euro
termin składania ofert: 30 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)