Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Samochód elektryczny dla patroli na terenie miasta Włocławek

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PLN
nr sprawy: StM.29.1.2021
wartość: Poniżej kwoty 130 000 PLN
termin składania ofert: 26 lutego 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)