zamówienie na:

Zakup 6 kamer nasobnych i 2 taserów w systemie zintegrowanym dla Strażników Miejskich

zamawiający: Straż Miejska we Włocławku, ul. J. Bojańczyka 11/13, 87-800 Włocławek
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 130 000 PL
nr sprawy: St.M.23.1.2022
wartość: Poniżej kwoty 130 000 PLN
termin składania ofert: 16 marca 2022  10:00